OGRÓD W IZABELINIE

Głównym założeniem projektowym było stworzenie nowoczesnego ogrodu pasującego do charakteru zabudowy. Ponieważ bryła budynku odznaczała się prostotą formy, nacisk położony został na minimalizm całego założenia. Inspiracją w powstaniu koncepcji ogrodu były tradycyjne i nowoczesne ogrody japońskie. Stąd występujące w ogrodzie cięte formy bukszpanu, „wyspy” naturalnego kamienia oraz duże płaszczyzny żwirowe. Ascetyczny charakter projektu ogrodu został złamany przez zastosowanie dużej powierzchni trawnika od strony wschodniej budynku oraz poprzez kolorystyczne akcenty kwitnących różaneczników.

LOKALIZACJA:  Izabelin k. Warszawy
POWIERZCHNIA:  1000 m2
PROJEKT:  2002
REALIZACJA:   2002

WYTYCZNE PROJEKTOWE

– ogród nowoczesny,
– duża powierzchnia trawnika,
– system oświetlenia ogrodowego,
– rośliny łatwe w utrzymaniu.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

– projekt układu przestrzenno-funkcjonalnego,
– projekt nawierzchni,
– schemat sytemu nawadniania,
– schemat instalacji oświetlenia ogrodowego,
– projekt nawierzchni,
– projekt nasadzeń.

ZAKRES PRAC WYKONAWCZYCH

– prace ziemne,
– instalacja systemu nawadniania,
– instalacja systemu oświetlenia ogrodowego,
– nasadzenia roślin,
– założenie trawnika z siewu,
– nadzór nad realizacją.

OGRÓD W IZABELINIEadmin