Ile kosztuje projekt ogrodu?


Projekt ogrodu wyceniany jest indywidualnie, na podstawie wytycznych inwestora. Stopień skomplikowania projektu przekłada się bezpośrednio na czas jaki architekt musi poświęcić na sporządzenie dodatkowych rysunków technicznych, a co za tym idzie
na cenę końcową założenia. Finalny koszt projektu ogrodu w dużej mierze zależy
od wytycznych klienta, gdzie brane są pod uwagę indywidualne preferencje inwestora jak i jego budżet.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Zamówienie projektu ogrodu", w którym omówiona jest procedura związana z zamówieniem projektu oraz z przedstawieniem oferty cenowej na projekt ogrodu.

Powrót