Projektowanie ogrodów

jest niezwykłą sztuką, w której twórca w harmonijny sposób łączy dwa przeciwstawne pierwiastki – sferę ożywioną (bios) przeplata z tym, co nieożywione (topos). Powstały w ten sposób ogród jest dziełem tak natury jak i twórcy.

PORTFOLIOadmin